Concentus Cantzione vertolkt een stralende Schöpfung van Haydn.

Die Schöpfung is, met Die Jahreszeiten, een van de monumentale meesterwerken van Haydn. Met dit werk beeldt de componist het scheppingsverhaal muzikaal uit. De teksten van het oratorium zijn gebaseerd op Genesis, de Psalmen en het epos Paradise Lost van John Milton. Met drie hoofdsecties en 32 partijen, bestaande uit koren, recitatieven, aria’s, trio’s en duetten kan zeker van een omvangrijk werk worden gesproken. De polyfonie, die het stuk kenmerkt, vergt veel van koor en solisten. Opnieuw bleek Emile Engel er in te zijn geslaagd, binnen relatief korte tijd, een groep individuele zangers uit de wijde regio naar het niveau te hebben geleid om dit gecompliceerde werk een stralende uitvoering te geven. Met Il Concerto Barocco bleek een goede keuze te zijn gedaan. Met hun authentieke instrumenten leverden ze, zowel bij de instrumentele partijen als bij de begeleiding van de recitatieven en aria’s een uitstekende bijdrage aan het geheel. Dat bleek al bij de ouverture, die de chaos op treffende wijze gestalte gaf. Concentus Cantzione zong met overtuiging en liet al in het eerste koor, met het forte gezongen ‘es werde Licht’ horen over het juiste volume te beschikken. Bij de volgende koren bleek ook de balans goed, de inzetten adequaat en de volle koorklank oorstrelend. Hoogtepunten waren ‘Vollendet is das grosse Werk’ met het staccato gezongen ‘alleluja’, ‘Heil dir Gott’ met een prachtige inzet van de bassen en het magistraal gezongen slotkoor ‘Singet den Herren’. Van het solistentrio bleek Hilde Coppé een prachtige warme sopraan met een uitstekende voordracht, was Bernard Loonen een lichte heldere tenor en viel de bas Frans Fiselier op door zijn mooie diepe klank. Bij de duetten en trio’s werd goed synchroon gezongen, waarbij het duet tussen sopraan en bas als Adam en Eva een ongekend hoogtepunt was. De energieke leiding van Engel bleek een stimulans voor deze meer dan geslaagde uitvoering.

Comments are closed.