Concentus Cantzione voert op 14 februari Die Schöpfung van Franz Joseph Haydn uit.

In Extra Nieuws 5 januari 2008

ZUTPHEN – Het projectkoor Concentus Cantzione zal op donderdagavond 14 februari 2008 Die Schöpfung van Franz Joseph Haydn uitvoeren in de Buitensociëteit van de Hanzehof te Zutphen. De uitvoering zal worden ondersteund door de professionele solisten Hilde Coppé (sopraan), Bernhard Loonen (tenor) en Frans Fiselier (bas) en door het orkest Il Concerto Barocco, bestaande uit 30 orkestmusici. De Muzikale leiding is in handen van Emile Engel. Het concert begint om 20.00 uur.

8-6-2010_13-11-03Concentus Cantzione werd opgericht door de stichtingbestuurders Emile Engel, Carin Reinders, Hans Hof en Jos de Munnink. De Stichting Projectkoren Zutphen wil concerten organiseren uitgevoerd door professionele solisten en orkesten. De koorwerken uit het concert worden gezongen door een ad hoc koor samengesteld uit zangers die via auditie per project kunnen deelnemen. Voor het huidige project van Die Schöpfung komen de zangers uit de Stedendriehoek Zutphen-Apeldoorn-Deventer en de gehele Achterhoek en uit Overijssel.

Het doel is in tien repetities een koorklank te ontwikkelen dat stijleigen aan het uit te voeren werk is. Dit is intensief maar zeer uitdagend. Van de koorzangers wordt een grote inzet gevraagd op technisch en muzikaal gebied. De 32 zangers die deze keer Concentus Cantzione vormen, starten vanaf 12 januari weer met de repetities om een prachtige Die Schöpfung te realiseren. De koorklank die in de eerste vijf repetities, die plaatsvonden in november en december al is gegroeid geeft een grote verwachting op het eindresultaat.

Die Schöpfung

Die Schöpfung van Franz Joseph Haydn is een muzikale vertelling over de schepping. Het bestaat uit drie delen. Het eerste deel begint met een voorspel getiteld “De uitbeelding van de chaos”. Daarna kondigt de aartsengel Rafael de eerste scheppingsdag aan, waarin het ontstaan van het licht wordt itgebeeld. Heel zacht en mysterieus spelen koor en orkest een langzame inleiding, tot plotseling, bij het woord “Licht”, een heldere en stralende klank in de muziek doorbreekt. Het is een buitengewoon verrassend moment, en Haydn weet heel goed dat hij een pracht van een vondst heeft gedaan. Die Schöpfung gaat verder met een opeenvolging van muzikale natuurschilderingen. Haydn schetst onder andere een storm (compleet met wind, bliksem, donder, regen, hagel en sneeuw), een woest golvende zee, bergen en dalen, en sterren die aan de hemel flonkeren.

Het tweede deel beschrijft de vijfde en zesde scheppingsdag, waarin de dieren en de mensen tot leven worden gewekt. We horen een adelaar, een leeuwerik, een duif, een nachtegaal, vissen, een leeuw, een hert, een paard, koeien, schapen, insecten en zelfs een lange worm die over de aarde kruipt. In het derde deel ontmoeten we Adam en Eva, die zich verwonderen over de schoonheid van het paradijs en in een prachtig duet hun liefde voor elkaar bezingen. De eerste uitvoering van Die Schöpfung sloeg in als een bom.

Componist

Joseph Hadyn (1732 – 1809) verkreeg roem als “vader van de symfonie”; hij heeft deze muziekvorm grotendeels ontwikkeld. Haydn schreef heel veel muziek waaronder veel kerkmuziek en oratoria.

Concertkaarten

Concertkaarten à € 24 zijn te bestellen bij de balie van de Hanzehof in Zutphen of telefonisch bij de Hanzehof, telefoonnummer 0575 – 512 013, tussen 11.00 en 16.00 uur op werkdagen of via de internetsite van de Hanzehof: www.hanzehof.nl, bij Music All In, Beukerstraat 24 te Zutphen en via de koorleden verkrijgbaar. Jongeren tot 18 jaar betalen € 17,50.

Comments are closed.