Concerto Barocco

Concerto Barocco

Concerto Barocco  bestaat uit professionele musici, gespecialiseerd in muziek uit de barokperiode. Er worden instrumenten bespeeld die in de zeventiende of achttiende eeuw zijn gebouwd, of historisch getrouwe replica’s. Deze instrumenten zijn besnaard en gestemd zoals in die tijd gebruikelijk was. Het basisprincipe bij de uitvoeringen van dit ensemble is dat de gespeelde muziek het meest historisch verantwoord tot zijn recht komt als de instrumenten en de manier van spelen is zoals in de tijd dat de muziek is gecomponeerd.

Op deze wijze kan een uitvoering worden gerealiseerd die de mogelijke klankverwachting van de componist zo dicht mogelijk benadert. Concerto Barocco gebruikt historische instrumenten om oude muziek nieuw leven in te blazen.

De leden van Concerto Barocco delen een enorme passie voor muziek. Een aantal van hen verliet zelfs hun thuisland om in Nederland – bakermat van de oude muziek – te studeren. Of het nu gaat om de veelgeprezen optredens van het orkest, of om opnames, lezingen en docentschappen, de musici van Concerto Barocco grijpen alle kansen aan om hun passie te delen met een brede internationale kring van muziekliefhebbers van alle leeftijden.

Drie cd’s van het orkest, met werken van Telemann, Schmelzer en Händel, werden door de binnen- en buitenlandse pers buitengewoon lovend ontvangen; bovendien hebben de musici van Concerto Barocco talloze solo- en ensemble cd’s opgenomen.

Naast interviews voor radio, krant en televisie gaven leden van het orkest lezingen en gastcolleges op conservatoria in Nederland, België, Frankrijk, Italië, Zuid Afrika, Syrie en China. Niet alleen in traditionele omgevingen, maar ook op bijzondere plaatsen en in combinatie met andere kunstvormen, deelt Concerto Barocco zijn passie voor muziek met het publiek. Daarbij zijn Facebook, Twitter en blogs gemeengoed geworden.

Concerto Barocco is gespecialiseerd in ‘oude muziek’, hetgeen in dit geval betekent: muziek geschreven tussen ca. 1600 en 1800. Om dit repertoire optimaal te laten klinken, worden instrumenten uit die tijd – of anders kopieën – gebruikt. Bij de strijkers, bijvoorbeeld, komt dit streven naar optimaal klinkend repertoire niet alleen tot uiting in de keuze voor een bepaald instrument, maar ook in de keuze voor een specifiek soort snaren en strijkstok. Al deze elementen leiden tot een andere manier van strijken, hetgeen een klank oplevert – dienstbaar aan de muzikale expressie – die sterk afwijkt van dat van het moderne symfonieorkest. Om over de blazers maar te zwijgen.

De musici van Concerto Barocco speelden op verschillende continenten bij wereldberoemde barokorkesten als Les Arts Florissants, Concerto Köln, Musica Antiqua Köln, Amsterdam Baroque Orchestra, het Orkest van de Achttiende Eeuw en De Nederlandse Bachvereniging. Ze stonden op toonaangevende podia als La Scala (Milaan), Carnegie Hall (New York) en El Escorial (Madrid).

Door heel Nederland treedt Concerto Barocco op in grote bezetting met koren en solisten in het oratoriumrepertoire.

Comments are closed.