Dirk Snellings – bas-bariton

DirkSnellings_bas-baritonAl op zeer jeugdige leeftijd bleek hij besmet met het onverderfelijk muziekvirus. Was het een erfelijke kwaal of bepaalde de omgeving dit toevallig treffen? Tijdens zijn collegetijd te Bilzen creƫerde zijn leraar Leo Breemans in het muziekatelier Euterpe onbeperkte mogelijkheden om met muziek om te gaan. Vanuit de vernieuwende pedagogische inzichten van Hans Dirken leerde hij allerhande oude blaas- en strijkinstrumenten in groepsverband bespelen. Uit dit rijke aanbod groeide stilaan de passie voor de viola da gamba, die te Maastricht technisch werd bijgeschaafd met het barokke solorepertoire als werkterrein.

Zijn hogere studies voltrok hij eerst aan de K.U. Leuven om er een licentie in de Musicologie te behalen. Gelijktijdig ontdekte hij de vele mogelijkheden van de menselijke stem, eerst als bas bij het vocaal ensemble Currende onder leiding van Erik Van Nevel en Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herreweghe en later als zangstudent bij Lucienne Van Deyck. Zij maakte hem met een gedrevenheid en een unieke vakkennis gedurende vele jaren meester van zijn vocaal instrument. Het relatief beperkte repertoire van de oude muziek werd zo uitgebreid tot de hedendaagse muziek. Juist in dit spanningsveld tussen oud en nieuw vindt hij het een grote uitdaging om te zoeken naar het specifieke stemgebruik dat behoort bij iedere stijlperiode, om zo elk genre in de ideale omstandigheden te vertolken. Dit onderzoek naar oude en verloren gewaande zangtechnieken bracht hem dichter bij de wortels van de oude vocale kunst.

Als medestichter en artistiek leider van de Capilla Flamenca verdiept hij zich in nauwe samenwerking met Eugeen Schreurs in de eens zo geroemde muziek van de Vlaamse polyfonisten uit de vijftiende en zestiende eeuw. Hier werden al een twintigtal opnames gerealiseerd die mochten rekenen op lovende reacties.

Met Fo(u)r Voices verkende hij de talloze mogelijkheden van de romantische en hedendaagse vocale kamermuziek.

Als zanger mocht hij meewerken aan unieke producties onder leiding van vermaarde dirigenten als Philip Herreweghe, S. Kuijcken, Paul van Nevel, M. Gester, Fl. Heyerick, M. Saveniers, L. Claesen en vele andere boeiende persoonlijkheden, wat resulteerde in talloze radio-en tv-opnames in binnen- en buitenland en meer dan 50 cd-opnames.

Dirk is musicoloog en momenteel doceert hij zang en de geschiedenis van de Oude Muziek aan de Hogeschool Lemmens-instituut te Leuven.

Comments are closed.