Het Van Wassenaer Consort

Het Van Wassenaer Consort

Het Van Wassenaer Consort, bestaande uit 35 musici, is een jong professioneel orkest dat in januari 2009 werd opricht. Het orkest, bestaande uit een internationale bezetting van musici, legt zich op hoog niveau toe in het op moderne instrumenten stijlbewust uitvoeren van muziek uit diverse muziekperioden. Met frisse en energieke aanpak weet het Van Wassenaer Consort een warme orkestklank te vormen met het juiste raffinement dat recht doet aan het uit te voeren werk. In de korte tijd van haar bestaan heeft het Van Wassenaer Consort al een stevige naam opgebouwd in het geven van concerten en begeleiden van koren in Duitsland en het oosten van Nederland.

© Stichting Projectkoren Zutphen

Concentus Cantzione

Comments are closed.