Klaar voor groot werk

‘Naar vorm en inhoud lijkt het een rechtstreekse verwijzing naar Bach’s Mattheus Passion’ Zutphense Koerier Woensdag 7 juli 2010 ZUTPHEN – Het projectkoor Concentus Cantzione in Zutphen ~ op donderdag 14 oktober om 20 de Paulus van FeIix Mendels· sohn.Bartoldy uitvoeren in de Buitensoclëteit van de Hanzehof te Zutphen. Het koor is begonnen met de repetities. BestuurConcentus Cantzione heeft met de Paulus van Mendelssohn Bartholdy deze keer gekozen voor een romantisch oratorium, zo laat ze weten. “Dit grote koorwelk voor solisten, romantisch orkest en koor past geheel in de muzikale ontwikkeling die Concentus Cantzione nastreeft. Werd begonnen met barokwerken en werd dit gevolgd door de uitvoering van Die Schöpfung van Franz Joseph Haydn nu is het omtorium Paulus de logisch volgende stap om grote werken uit de muziekgeschiedenis uit te voeren. Mendelssohn maakte diepgaande studie van de werken van Bach, van Händel, van Mozart en van Haydn. Het oratorium Paulus heeft als eerste grote oratorium uit de romantiek met aria’s, koralen en recitatieven duidelijke kenmerken van oratoria uit de barokke en klassieke periode. Mendelssohn heeft daar geheel nieuwe elementen in de olkestratie (schitterende orkestkleuren). melodieën en klankuitbeeldingen aan toegevoegd. Hierdoor ontstond een voor die tijd vernieuwend welk. Mendelssohn heeft een grote plaats voor het koor ingeruimd. Met ruim vijfentwintig koordelen schiep hij een monumentaal welk dat direct bijzonder p0pulair werd. Mendelssolm liet zich in dit werk inspireren door zijn grote voorbeeld Johann Sebastian Bach. Naar vorm en inhoud lijkt het een rechtstreekse verwijzing naar Bach’s Mattheus Passion. Mendelsohn verwerkte in zijn welk op een virtuoze manier en. op geheel eigen wijze koraaimelodieën.” Kaarten: Hanzehof of concentus-cantzione.nl.

Comments are closed.