Matthäus Passion, Zieuwent 30 maart 2018

Om de leefbaarheid in onze regio in stand te houden is het van belang een breed cultureel aanbod aan te bieden. Middels onze concerten hopen wij daar een kleine bijdrage aan te leveren.

Matthäus Passion, Zieuwent

30 maart 2018 aanvang 19:30 uur

Uitleg over de Matthäus Passion op zondag 25 maart 

bij Het Witte Paard in Zieuwent aanvang 11:00 uur

De muzikale leiding is in handen van Emile Engel. Dit meesterwerk van J.S. Bach wordt uitgevoerd door musici uit binnen en buitenland: koren Concentus Cantzione en Vocaal Ensemble Ex Arte, barokorkest Concerto Barocco en de solisten Vincent Lesage, Matthew Zadow, Hilde Coppé, Miho Jeong, Erik Slik en Michael Adair.

Dit jaar zal ook weer een koor, geselecteerd uit groep 8 van de basisschool St Jozef en brugklas Marianum, aan deze productie meewerken door het openingsdeel mee te zingen.

Tijdens het concert maken wij gebruik van lichteffecten om de sfeer nog beter tot zijn recht te laten komen. Om orkest, koren en solisten van dichtbij te kunnen volgen maken wij gebruik van grote beeldschermen zodat u ook in de zijbeuken en vanaf verschillende plekken in het middenschip alles goed kunt volgen.

Voor meer informatie en het bestellen van kaarten verwijs ik u naar onze website: www.paaspopklassiek.nl

Wij zouden het dan ook op prijs stellen dat u dit bericht doorgeeft aan uw leden en andere belangstellenden.


Met vriendelijke groet,

Comments are closed.