Mooie details in pakkende Johannes Passion.

ZUTPHEN– Mooie momenten te over, donderdagavond in de Buitensociëteit, in de uitvoering van Bachs Johannes Passion door het projectkoor Conceritus Cantzione.

Ze kwamen (onder meer) op naam van de bas Dirk Snellings, die een waardige Christuspartij vertolkte, en van de countertenor Patrick Van Goethem, met een haast ijzig-strak ‘Es ist vollbracht’, en van de sopraan Hilde Coppé. met een indringend ‘Zerfliesse’, en van de tenor Mark Omvlee, die zeldzaam helder en expressiefte werk ging in de veeleisende rol van de evangelist. Het koor zelf, ter grootte van een flink kamerkoor, zorgde voor wel meer dan één mooi moment. Onder de gevoeligeleiding van “EmiIe Engel” zette het met grote zorgvuldigheid voor tekst en kleur, veel transparantie en prijzenswaardige accuratesse prachtige koralen neer, en gaf meeslepend uitdrukking aan de verschillende reacties van volk en hogepriesters op de gebeurtenissen rond de berechting en veroordeling van Christus. De haast voelbare vrolijkheid in het sarcastische ‘Sei gegrüsset, lieber Jüdenkönig’, de haat in het woedende ‘Kreuzige, kreuzige’, de ergernis in ‘Schreibe nicht: der Jüden König’, al die stemmingen werden invoelbaar verklankt. Het openingskoor (met zijn pakkende cadans) en het bezonken slotkoor werden in deze uitvoering juweeltjes op zichzelf. Engels gevoel voor detaillering sprak onder meer uit de manier waarop hij een lijntje trok tussen Matthäus en Johannes Passion, in zijn keuze voor de begeleidirig van recitatieven. In de Matthäus Passion worden de woorden van Chrjstus in een soort gloed gezet door ze behalve door het continuo ook door de orkeststrijkers te ondersteunen, in de veel soberder Johannes Passion deed Bach dat niet. Maar Engel zette daar wel de theorbe snaren van David van Ooijen in, terwijl hij die bij de woorden van de evangelist niet gebruikte: een subtiel contrast, een mooie vondst. Concentus Cantzione leverde andermaal een pakkende Johannes Passion,voor een terecht volgepakte Buitensociëteit.

Comments are closed.