Projectkoor presenteert op Witte Donderdag de Johannes Passio

ZUTPHEN-Het in Zutphen opgerichte koor ‘Concentus Cantdone’ voert op ‘vrltte donderdag’ 9 april in de BuiteIisociëteit de ‘Johannes Passion’ van Johann Sebastian Bach uit. Het concert begint om 20.15 uur.

Het gezelschap is speciaal voor dit optreden samengesteld en bestaat uit dertig zangers. Die komen niet alleen uit Zutphen en omstreken maar ookvan verder weg~ zoals Enschede, Utrecht en zelfs Alphen aan de Rijn. De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Emile Engel. Medewerking wordt verleend door de solisten Mark Omvlee (evangelist),Dirk Snellings (Christus), Hilde Coppé (sopraan), Patrick Van Goethem (altus), Ivan Goossens (tenor) en lieven Termont (bas)en door het orkest ‘TIConcerto Barocco’. . De passiemuziek naar het Evangelie van Johannes wordt gerekend tot de meesterscheppingen van Bach. Het behoort tot de meest bekende composities in de enorme rijvan muziekwerken die van de middeleeuwen. tot nu toe het lijden en sterven van Jezus Christus hebben behandeld. De Johannes Passion werd vijfjaar vóór de Matthäus Passion. gecomponeerd. Het werk duUrtcirca tweeënhalf uur. De organisatie van de uitvoering in de Buitensoos is in handen van de Stichting Projectkoren Zutphen. De entree kost 24euro. CJP-ers en 65-plussers betalen 18,75 euro. Kaarten zijn al verkrijgbaar bij de Hanzehof, ‘Music all In’ aan de Beukerstraat en de koorleden, of te rèserveren via www.concentus-cantzione. nl. .

Comments are closed.